GA Drilling v rámci strategickej obchodnej expanzie oznamuje otvorenie pobočky, t.j. zastúpenie v USA, so zámerom priblížiť sa k priemyselným centrám ropy a zemného plynu. Nové zastúpenie, ktoré je situované v meste Houston (TX) zvýši našu pozornosť na rozvoj obchodu vo vnímaní našich partnerov z tohto odvetvia. Podľa generálneho riaditeľa GA Drilling Igora Kočiša nové zastúpenie v Houstone nadobudne konkrétny význam v momente spustenia komerčnej spolupráce vo výskume v rámci USA. „Vzhľadom na obrovský dopyt po pokrokových vrtných technológiách bude mať nové zastúpenie v rámci odvetvia výrazný vplyv na spoločné priemyselné projekty. Sme pripravení napomôcť vzájomnej spolupráci s ropnými operátormi či vrtnými servisnými spoločnosťami etablovanými v Houstone.“
„Otvorenie zastúpenia GA Drilling v Houstone je prirodzeným vyústením silnej zákazníckej a partnerskej prítomnosti v tomto regióne“, povedal Slavomír Jankovič, obchodný riaditeľ GA Drilling. „GA Drilling je vo výhodnej pozícií smerom k zvyšovaniu pôsobnosti v regióne prostredníctvom podpory výskumných aktivít našich partnerov. Naše zastúpenie v Houstone je ďalším dôkazom nášho záväzku k budovaniu trvalej prítomnosti v USA a k investovaniu do dlhodobých zákazníckych vzťahov “

back to top