SIEA – Vŕtacia platforma

V projekte sme skúmali unikátny spôsob rozrušovania hornín pomocou pulzného režimu, pričom sa nám podarilo určiť optimálne pracovné okno pre 23 vzoriek najčastejších hornín. Okrem výskumu plazmového zariadenia sme sa zamerali aj na výskum jeho podporných modulov a na prenosové vedenie pre celý systém.

Dňa 1. januára 2014 spoločnosť GA Drilling, a.s., so sídlom na Piešťanskej 3 v Trnave ako prijímateľ začala implementovať projekt s názvom „Výskum súčastí systému vŕtacej platformy na termické rozrušovanie hornín v extrémnom prostredí“ s kódom ITMS 25110320109.

Projekt bol úspešne ukončený 30. novembra 2015. Projekt bol zameraný na sofistikovaný priemyselný výskum a bol realizovaný bez partnerov. Miestom realizácie projektu boli priestory na Piešťanskej 3 a neskôr aj na Priemyselnej 5 v Trnave.

Hlavným cieľom projektu bol priemyselný výskum, zameraný na vŕtaciu platformu na rozrušovanie hornín do extrémneho prostredia, vrátane pohybového a riadiaceho mechanizmu.

Projekt pozostával z troch hlavných aktivít a z dvoch podporných aktivít a realizoval sa 23 mesiacov, v priebehu ktorých sa nám postupne podarilo splniť všetky stanovené projektové ciele, dosiahnuť naplánované výstupy a taktiež naplniť projektové indikátory.

Aktuálne prebieha päťročné obdobie udržateľnosti, počas ktorého sa bude projekt aj naďalej monitorovať.

Internetová stránka riadiaceho orgánu
Internetová stránka operačného programu KaHR