SIEA – Vŕtacia platforma

Dňa 1. januára 2014 spoločnosť GA Drilling, a.s., so sídlom na Piešťanskej 3 v Trnave ako prijímateľ začala implementovať projekt s názvom „Výskum súčastí systému vŕtacej platformy na termické rozrušovanie hornín v extrémnom prostredí“ s kódom ITMS 25110320109.

Projekt bol úspešne ukončený 30. novembra 2015. Projekt bol zameraný na sofistikovaný priemyselný výskum a bol realizovaný bez partnerov. Miestom realizácie projektu boli priestory na Piešťanskej 3 a neskôr aj na Priemyselnej 5 v Trnave.

Hlavným cieľom projektu bol priemyselný výskum, zameraný na vŕtaciu platformu na rozrušovanie hornín do extrémneho prostredia, vrátane pohybového a riadiaceho mechanizmu.

Projekt pozostával z troch hlavných aktivít a z dvoch podporných aktivít a realizoval sa 23 mesiacov, v priebehu ktorých sa nám postupne podarilo splniť všetky stanovené projektové ciele, dosiahnuť naplánované výstupy a taktiež naplniť projektové indikátory.

Aktuálne prebieha päťročné obdobie udržateľnosti, počas ktorého sa bude projekt aj naďalej monitorovať.

Internetová stránka riadiaceho orgánu
Internetová stránka operačného programu KaHR