Slovak Investment Holding vstúpil do renomovanej slovenskej firmy GA Drilling

22. marca 2018 sa Slovak Investment Holding stal jedným z investorov v renomovanej slovenskej hi-tech firme GA Drilling, ktorá je svetovým priekopníkom vo výskume a vývoji inovatívnej technológie pre bezkontaktné vŕtanie a frézovanie na princípe elektrickej plazmy. Na trhu otvára nové možnosti pre oblasti geotermálnej energetiky, ekologického uzatvárania vyčerpaných ropných vrtov, razenia tunelov a ťažby surovín.

Zo strany SIH ide o návratnú formu financovania a inovatívny finančný nástroj z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z Operačného programu Výskum a inovácie. Investícia SIH bola pripravovaná v spolupráci s renomovanými externými investičnými a konzultačnými spoločnosťami.

„Investíciu do vysoko inovatívnej technologickej spoločnosti, akou je GA Drilling, považujeme za príspevok spoločnosti Slovak Investment Holding do postupnej transformácie Slovenska na inovatívnu a udržateľnú ekonomiku zameranú na produkty a služby s vyššou pridanou hodnotou,“ zhodnotil generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.

O Slovak Investment Holding:
SIH je akciová spoločnosť v 100% vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných a súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty tzv. návratnou formou, teda nie grantovým spôsobom.

Viac info:
https://www.sih.sk/aktuality/slovak-investment-holding-invests-in-the-renowned-slovak-ga-drilling-company
https://www.gadrilling.com/sk/slovak-investment-holding-vstupil-do-renomovanej-slovenskej-firmy-ga-drilling/