GA Drilling získalo ocenenie za výnimočnú prezentáciu výsledkov svojho výskumu v roku 2012 od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.

Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku a bolo venované organizáciám so statusom „Centrá excelentnosti“.

Napriek tomu, že naše Centrum pre hĺbkové vŕtanie sa nedostalo medzi inštitúcie, ktoré získali status a finančnú podporu ako Centrum excelentnosti, preukázali sme unikátnosť a excelentnosť našich výskumných a vývojových aktivít.

CEO firmy Igor Kočiš prevzal cenu od Štefana Chudobu, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

back to top