GA Drilling oznamuje menovanie nových členov Poradného výboru. Nigel Jenkins a Iain Pittman sa rozhodli pripojiť k vývoju prelomovej technológie pre zasahovanie do ťažobných štruktúr. Obaja ťažobní experti pôsobia v energetickom priemysle niekoľko rokov, počas ktorých nadobudli množstvo praktických skúseností.

Nigel Jenkins je nezávislý energetický konzultant zameraný na rastové stratégie, ktorý vybudoval z Decom North Sea (DNS) dominantného zástupcu priemyslu odstavovania ťažobných štruktúr na britskom pobreží. Nigel prináša skúseností z mnohých oblastí ako ťažba ropy, jadrová energetika, vodné hospodárstvo, telekomunikácie či manufaktúrna výroba. „Ťažobný priemysel viac ako kedykoľvek predtým potrebuje nasadenie prelomovej technológie, ktorá zníži náklady a zlepší výkon. Som potešený, že sa môžem pripojiť ku GA Drilling a pomôcť plazmovej technológii zmeniť trh a budúcnosť vrtného priemyslu“, povedal Nigel Jenkins o menovaní do Poradného výboru.

Iain Pittman je skúsený ťažobný inžinier, špecializovaný na implementáciu odborných riešení počas celého operačného cyklu ťažobného vrtu. V spoločnosti Shell zodpovedal za inžiniersky dizajn, zameraný na operácie zanechávania či znovuotvorenia ťažobných vrtov. Iain verí, že „energia elektrickej plazmy vo forme technológie PLASMABIT fakticky mení pravidlá v oblasti uzatvárania vrtov. V tomto procese dosahuje elektrická plazma významnú schopnosť nasadenia bez použitia najmohutnejších vrtných súprav.

Poradný výbor pozostáva zo špičkových odborníkov z oblastí ťažby ropy, vŕtania, robotiky, mechatroniky či významných podnikateľov. Noví poradcovia prinášajú odbornú expertízu priamo od budúcich klientov plazmovej technológie. Takto pomáhajú k rýchlemu uvedeniu na trh a k ďalšej expanzii tejto prelomovej technológie. Technológia je momentálne v štádiu funkčného prototypu a pripravuje sa na prvé ostré testovanie na súši a na mori v roku 2017 a 2018.

Igor Kočiš, generálny riaditeľ GA Drilling vyjadril presvedčenie, že „práve teraz nastáva čas na technologickú zmenu smerom k novej etape efektívnosti v obnoviteľných zdrojoch a v ťažobnom priemysle. Som veľmi šťastný, že Nigel a Iain sa pripojili k našej ambicióznej ceste vpred. Sme presvedčení, že v týchto pochmúrnych časoch v priemysle je potrebné vsadiť na Á-čkových ľudí “.

back to top